ซีทรู ร้าน นุชบิวตี้งานซีทรูติดหระจกหน้าร้าน นุชบิวตี้ ขนาด 3.5x2.6 เมตร