ระบบหมายเรียกและอายัดทะเบียนรถระบบหมายเรียกและอายัดทะเบียนรถ งานจารจร สภ. เมืองลำพูน ใช้ในการจัดเก็บหมายเรียก และ การเทียบปรับต่างๆ และสำรวจยอดค่าปรับต่างๆ