The Office PlusThe Office+ ออฟฟิศให้เช่า ในจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาด้วย PHP MySQL ทำเป็น CMS เพื่อแก้ไขข้อมูล ในส่วนต่างๆได้รวดเร็ว